top of page

Clean Tjeneste AS

Vi utfører tjenester for både enkeltpersoner og bedrifter. Blant tjenestene vi tilbyr er Avfallshåndtering, Flyttehjelp og Transport. Vi fokuserer på miljø, punktlighet og effektivitet. 

Tjenester vi tilbyr

bottom of page